Cənnətə gedən körpü…

İspaniyanın Madrid muzeylərinin birində olan, Merrino Tərəfindən düzəldilmiş heykəl müsəlman aləminin diqqətini cəlb etdi. Həmin bu heykəlin hansı məna kəsb etdiyi isə sual altındadır. Göründüyü kimi heykəldə səcdə edən müsəlman, onun üstündə dua edən xristian və onların da üstündə yəhudi. Maraqlısı budur ki, müsəlman İncilə səcdə edir. Xristian Tövrata dua edir. Yəhudinin isə əlində Quran var. Hamının başında bir sual fırlanır. Bu heykəl tolerantlığın sübutudur, yoxsa Quranın ucalığının? Bu heykəli “Cənnətə gedən nərdivan” adlandırırlar.Baxmayaraq ki, Merrino bu heykəli dinlərin birləşmə nöqtəsi adlandırır. Siyasətçilər isə bu heykəli dünyada İslam ölkələrində baş verən aksiyalarla əlaqələndirirlər. Bu heykəl isə o deməkdir ki, insanlarda İslama qarşı mənfi fikirlər əmələ gəlib. Kim nə deyir desin, kim nə tikir tiksin, kimin nə təhqiri var etsin. Allah qatında yeganə din İslamdır. Bunu isə heç kim dana bilməz.

Advertisements

About Raya Babayeva

Yaddash MGIB PR manager, blogger

Posted on 11/04/2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Bu heykəli dagıtma qlazimdır yerlə bir etmək.. Allah onların cəzalarını verər inşallah. Zalımlar üçün yaşasın cəhənnəm!!

  2. düzdü tam razıyam sənlə Murad elə bu heykəl mənim də əlimə keçsə dağıdacam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: